Green Office -tavoitteet ja kick off - Sealed Air, Turkki

Green Office -tavoitteet ja kick off 

 

Sealed Air on maailman johtava toimija elintarvikkeiden pakkauksessa ja laitos hygienissa. Sealed Air Turkin toimiston motivaationa liittyä Green Officeen oli pienentää ekologista jalanjälkeä ja kulutusta sekä toimia planeetan kantokyvyn rajoissa. Sealed Airin pääkonttori Turkissa työllistää noin 150 henkilöä ja on ensimmäinen oman toimialansa toimisto, jolle on myönnetty WWF:n Green Office -merkinkäyttöoikeus.
 
Liittyessään ohjelmaan Green Teamin 17 jäsentä kutsuttiin koolle käynnistämään Green Officea toimistossa. He asettivat kolme tavoitetta toimistolle: 1) vähentää paperin kulutusta 10 %, 2) lisätä työntekijöiden ympäristötietoisuutta 10 %, ja 3 ) toimittaa 80 % kierrätettävästä jätteestä kierrätykseen. Kaikki nämä tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin!
 
Koko toimistonlaajuinen tapahtuma järjestettiin tietoisuuden lisäämiseksi, ja kaikki vastasivat WWF:n Kulutustapamittariin saadakseen arvion omista toimintatavoistaan toimistolla ympäristön kannalta. Lisäksi tarroja ja julisteita laitettiin esille koko toimistolla edistämään tietoisuutta. Sähköpostikampanja toteutettiin aiheenaan arjen ympäristövinkkejä ja muistutuksia kestävästä elämäntavasta.

Muita aktiviteetteja toimistossa oli muun muassa muuttaa tulostimien oletusasetus tulostamaan kaksipuolisesti.  Yksipuoliset kopiot toimitettiin suttupaperiksi, jotta niitä voidaan käyttää uudelleen. Kertakäyttöastioiden käyttö loppui kun 600 keraamista mukia jaettiin toimistoon työntekijöille. Toimiston tavoite oli vähentää paperin kulutusta 10 % ja se ylitettiin selvästi – sillä pystyttiin vähentää 24 % paperinkulutusta ensimmäisenä vuotena!
 
Uusia kierrätysastioita ostettiin, ja SER-romu ja akut alettiin kerätä turvallisesti ja toimittaa turvallisesti jatkokäsittelyyn. Varmistaakseen, että kaikki jäte kierrätetään tai hävitetään turvallisesti toimisto keräsi todistukset ja tarvittavat luvat jätehuollon yrityksiä.
Tavoitteena oli lähettää 80 % kierrätettävästä jätteistä kierrätykseen, ja toimisto ylitti jälleen tavoitteen saavuttamalla 100 % kierrätysasteen!

- Sealed Airin Green Team
Sealed Air, Istanbul, Turkki